Orbit Opleidingsadvies

Leren en ontwikkelen is een must binnen uw organisatie. Om de slag te kunnen blijven 'winnen' of de 'dienst' met dezelfde kwaliteit te blijven leveren, moeten medewerkers goed opgeleid zijn en blijven. Dat vraagt een 'lerende organisatie' en een 'pro-actieve leercultuur'.

De praktijk is echter vaak dat we onvoldoende aandacht hebben voor goede inwerkprogramma's, waardoor professionals soms het gevoel hebben aan hun lot overgelaten te worden en het langer duurt dan nodig dat iemand autonoom binnen uw organisatie waarde kan toevoegen.

De praktijk leert ook dat organisaties niet altijd bewust bezig zijn met opleiden voor de toekomst. Met de set aan skills van vandaag voeg je morgen minder waarde toe (duurzaam inzetbaar). Binnen bijvoorbeeld de techniek is Orbit hier al jaren actief met het vinden en uitrollen van 'future proof'' ontwikkelbeleid.

Om hier structuur aan te bieden biedt Orbit visie en advies, maar ook pragmatisch handen en voeten. Onder het motto: 'Niet langer nadenken dan nodig en zo snel mogelijk beginnen met verbeteren van het leren en ontwikkelen, zodat professionals voor uw organisatie (blijven) kiezen!'