Waar staat u?

orbit loopbaanadvies zwolle flow

Flow refereert aan een mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden. Flow wordt gekenmerkt door op de betreffende acties gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid daarbij, alsmede het feit dat men de activiteiten succesvol uitvoert. Hoe zit dat met u? Teveel uitdaging, te weinig vaardigheden, daarmee te weinig Flow, teveel spanning, of verveling?