Persoonlijke en professionele groei

Je staat op een kruispunt. ‘Er moet toch meer zijn dan dit, het kunstje kan ik nu wel, ik mis uitdaging, ik groei niet door etc!’ Of, de leidinggevende: 'Ik zie potentieel bij de medewerker, maar op één of andere manier komt het er niet uit!'

Orbit Loopbaanadvies gaat er vanuit dat deze vragen in goede samenwerking met medewerker en leidinggevende/werkgever beantwoord kan worden. Het is voor de organisatie van groot belang jou te boeien en daarmee te binden. En voor de werkgever belangrijk je potentieel te benutten Mocht je er samen niet uitkomen, omdat je niet helder krijgt wat je nu precies wilt, of waar je kwaliteiten, talenten en passies liggen, wat je emotionele intelligentie is, of je leervermogen, dan kan Orbit Loopbaanadvies u en de werkgever daarbij ondersteunen.

Orbit Loopbaanadvies wil in en een aantal gesprekken met jou en eventueel met de werkgever, op zoek naar antwoorden en je loopbaan in de juiste baan brengen. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van diverse assessment-instrumenten.